اعضای هیات علمی

مجموعه آموزش به آموزشگاه تشکیل شده از حرفه ای ترین اساتید و متخصص ترین افرادی که در بخش ها و سرفصل های مختلف حرفی برای گفتن دارند و مجموعه ای تشکیل دادیم که صفر تا 100 چرخه ورود تا خروج دانش پذیر و مشتریتونو اعم از بازاریابی، انواع تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ و سیستم سازی کسب و کارتونو اصولی تر و حرفه ای تر کنیم.

احمد نوری

فاطمه آقایی