در اینجا نظرات و بازخوردهای دانش‌پذیران آموزش به آموزشگاه پارس به نمایش درآمده است. دانش‌پذیرانی که برای یادگیری هدف گذاری کرده اند، برای آن سرمایه ای از جنس پول و از آن مهم تر زمان گذاشته اند. دیدن این مصاحبه ها می تواند به انتخاب شما جهت حضور در دوره های ما کمک شایانی نماید. 

شرکت کننده های دوره های حضوری

 

 

آرزو سرمدی
مدیر مسئول آموزشگاه زبان سرمدی فرشتگان

 

 

آرزو سرمدی
مدیر مسئول آموزشگاه زبان سرمدی فرشتگان

نظر اساتید آموزشی موفقیت

تیم آموزش به آموزشگاه اگر چه زمان کمیه که وارد سیستم آموزشی شدن ولی تجربه کسب و کارهای موفق شخصی آقای پدرام،موسسه مد و طراحان لباس و سایر زیر مجموعه های هولدینگ ایشان بخصوص در زمینه های اموزشی و تولید پوشاک باعث میشه این آموزشگاه رو به اکثر کسب و کارهای جدید بخصوص آموشگاه داران توضیه بکنم
دکتر جهانگیری
مدرس دانشگاه و دوره های موفقیت