تجربه مشتری (CX) چیست؟

تجربه مشتری چیست؟

خلق تجربه برای مشتری یعنی کاری کنیم که دانش پذیر حس خوبی از مراجعه و کار با ما دشته باشه و این مساله باعث بشه که دوباره به ما مراجعه کنه و ما رو به دیگران معرفی کنه. با همین توضیح کوچیک، خیلی از مزایای CX رو می تونید حدس بزنید. اینکه تعداد مراجعین و […]