پرسونای مخاطب چیست؟

پرسونای مخاطب چیست؟

توی هر کسب و کاری که داشته باشیم، جذب مخاطب از مهمترین مسائل حساب میشه. بدون مخاطب هدف یا پرسونای مخاطب، کسب و کار بی معنیه. به صورت کلی مخاطب به همه مراجعه کننده ها با کسب و کار ما گفته میشه، اما پرسونا مخاطبی هست که خدمات ویژه تری میخواد و هزینه بیشتری هم […]