اهمیت داستان سرایی در بازاریابی محتوایی

در مقالات گذسته در مورد بازاریابی توضیح دادیم حال میخواهیم شما را با داستان سرایی در بازاریابی آشنا کنیم. داستان سرایی در بازاریابی محتوایی اگر درست و حرفه ای انجام بگیرد منجر به جذب مشتری خواهد شد، به کمک انجام داستان سرایی می توانید شنونده های خوبی را جذب کنید، داستان سرایی در بازاریابی موجب […]

آشنایی با تفاوت بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی چیست و چه اهمیتی دارد؟ موضوعی که در مقالات قبل به آن پرداختیم. حال هدف از نگارش این محتوا آشنایی شما با تفاوت بازاریابی و تبلیغات و همچنین مفهوم تبلیغات محتوایی است. در حال حاضر بسیاری از افراد بر این باورند که تبلیغات و بازاریابی تفاوتی با یکدیگر ندارند و حتی در بسیاری از […]