هر آن چه که نیاز است درباره ی تبلیغات محتوایی بدانید

تبلیغات محتوایی

در مقالات گذشته در مورد داستان سرایی در بازاریابی محتوایی صحبت کردیم، بحث تبلیغات محتوایی این روزها یک بحث داغ و پرطرفدار محسوب می شود. یکی از مهمترین ارکان بازاریابی محتوا، مسئله تبلیغ آن است. اکثر افراد یا شرکت ها تصور می کنند که تولید محتوا مهمترین رکن بازاریابی می باشد و در واقع بعد […]