همه چیز درباره ی زبان بدن در بازاریابی و فروش

زبان بدن

زبان بدن، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی انسان با محیط پیرامونش است که در اکثر اوقات بر آن واقف نیست و تسلط ندارد. اما افرادی که به وجود این زبان و ویژگی های آن آگاه هستند، به راحتی می توانند از آن استفاده کرده و بدون ادای کم ترین کلمه ای، ارتباط مؤثری […]