دوره مدیریت کسب‌ و کار

مدیریت کسب‌ و کار

برنامه MBA با گرایش “مدیریت کسب‌ و کار هوشمند و تحولگرا” (MITM) پاسخی به نیازهای نوین جامعه مدیران کسب و کارهای پیشرو امروز است. اگر قصد دارید که جدیدترین و کارآمدترین تکنیک‌های روز دنیا در زمینه ی مدیریت کسب‌ و کارتان را فرابگیرید و توانایی مقابله با تمامی چالش‌های مدیریتی را داشته باشید بهتر است در یک دوره […]