اولویت بندی مشتریان، کلیدی برای موفقیت

اولویت‌ بندی مشتریان

اولویت بندی مشتریان یکی از کلیدهای رسیدن به موفقیت است. اگر مشتریان شما گستره‌ی وسیعی داشته باشند؛ انتخاب یک جریان مناسب برای رسیدن به هدفتان کار بسیار سختی است. اینجاست که اولویت‌ بندی مشتریان نقش کلیدی برای این گونه کسب و کارها ایفا می‌کند. به عنوان یک صاحب کسب و کار، حتماً از اهمیت شناسایی […]