ارزش پیشنهادی به مشتری

ارزش پیشنهادی به مشتری

ارزش پیشنهادی به مشتری عاملی ست که باعث میشود مشتری بین خرید از شما و رقبا شما را انتخاب کند. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که از خود سؤال کنید، چرا مشتریان به جای رقیب شما از شما خرید می‌کنند؟ محصول یا خدمات شما چه ویژگی منحصر به فردی نسبت به بقیه موارد […]