تسلط بر مکالمات فروش در کسب و کار

تسلط بر مکالمات فروش در کسب و کار

مدیریت مکالمات فروش، یکی از بدیهی ترین اتفاقاتی است که باید در یک تیم فروش قدرتمند رخ دهد. معمولا در تمامی کسب و کارها، این طور برنامه ریزی می شود که توانایی برقراری ارتباط در مدیر فروش به نسبت سایر کارمندان و یا گاهی اوقات به نسبت خود مدیریت نیز باید بیشتر باشد. در واقع […]