اهمیت تولید در پادکست

تولید پادکست

در دنیای امروز از هر 10 نفر 3 نفر به پادکست گوش می دهد، به سراغ این موضوع می رویم که پادکست چیست؟ چرا تولید پادکست!؟ پادکست مجموعه ای از پرونده های صوتی از رسانه های دیجیتالی است که خلاقیت ها، افکار و دانش یا هر چیز دیگر را تولید و به اشتراک می گذارند […]