رشد فردی چیست؟

رشد فردی

چقدر رشد فردی را می‌شناسید و چقدر از تأثیرگذاری آن بر روی موفقیت خود آگاهی دارید؟!؟ قبل از هر چیز به پاسخ این سؤال می‌پردازیم که رشد و یا توسعه فردی چیست و چگونه می‌تواند تا این حد در زندگی شخصی افراد و موفقیت آن‌ها اهمیت داشته باشد؟ دلایل بسیار زیادی برای اهمیت این موضوع […]