چرخه عمر محصول را بشناسید

چرخه عمر محصول

آیا از معنی و مفهوم چرخه عمر محصول آگاهی دارید؟! در تعریفی از این مضمون می‌توان گفت که: این مفهوم بیانگر یک برهه زمانی از ارائه‌ و معرفی یک محصول برای اولین بار به مصرف کنندگان و متقاضیان، تا زمانی که از بازار به نوعی حذف شوند، است. برای نمونه تصور کنید تولید کنندگان اقدام […]