از دوره ذهنیت ثروت ساز و تأثیر آن بر روی موفقیت، چه می‌دانید؟

دوره ذهنیت ثروت ساز

به نظر شما چه افرادی ثروتمند هستند؟! شاید برخی از شما بر این پندارید که افرادی ثروتمند هستند که میلیاردها دلار در حساب‌های بانکی دارند. اگر در یک فضای مشخص از چند نفر بخواهید که ثروت و افراد ثروتمند را برای شما تعریف کنند، حتماً شاهد تعاریف مختلفی خواهید بود. اما تنها چیزی که می‌توان […]