انباشت اطلاعات در کسب و کار

یسریا از ندونستن یه کاریو انجام نمیدن، یسریا هم از دونستن زیاد دچار انباشت اطلاعات و کمال گرایی میشن و یه کاریو شروع نمیکنن. انباشت اطلاعات آموزشی تو این ویدئو میخوایم در مورد یک مسئله خیلی مهم به نام انباشت اطلاعات باهاتون صحبت کنیم. امروزه به واسطه فضای مجازی آموزش های خیلی زیادی از کسب […]