خوشبو بودن برای ایجاد تجربه خوب در مشتری

تا یک تجربه خوب برای مشتریتون ایجاد نکنید، دلیلی نداره به مشتری وفادار تبدیل بشه و تعریف و تبلیغ شمارو به دیگران انجام بده. تو محتوای گرفتن سهم بازار از اهمیت وفاداری مشتری …