جانشین پروری در کسب و کار

اگه شما هم حس میکنید تو نبودتون در محل کار، راندمان کار و همکاراتون پایین میادش و یا کارا پیش نمیره، این مقاله برای شماست. تو این مقاله میخوایم در مورد جانشین پروری در کسب و کار باهاتون صحبت کنیم، که یکی از مهمترین مسائلیه که مخصوصا به خیلی از کسب و کارهای کوچیک و متوسط ضربه میزنه.