هدف رقابت و دستیابی به جایگاه رقبا نیست

خیلی ها کسب و کارشونو شروع نمیکنند چون از شماره یک های بازار میترسند. خیلی ها هم که کسب و کارشونو شروع کردن، انقدر درگیر اخبار و کارایی میشن که رقباشون انجام میدن، وظایف و کارای خودشون یادشون میره. رقابت …