نقش سوشال یا همان شبکات اجتماعی در کسب و کار مخصوصا اینستاگرام

شما به عنوان صاحب کسب و کار هرجایی که امکان حضور مشتری وجود داشته باشه، شما هم باید حضور داشته باشید. چه جایی بهتر از سوشال یا همون شبکات اجتماعی که افراد روزانه ساعت ها وقتشونو به چک کردن محتواهای شبکات اجتماعی و …