تفاوت مشتری با مصرف کننده

یادتون باشه مشتری با مصرف کننده خیلی فرق میکنه ها. تو این ویدئو تفاوت مشتری با مصرف کننرو میخوام بهتون بگم و اینکه چرا اصلا باید تفاوت مشتری و مصرف کنندرو برای فروش …