کسب و کارهای B2B و کسب و کارهای B2C

کسب و کارها از نظر نوع مشتری 2 مدل هستند. که شما برای فروش، بازاریابی و سیستم سازی و نوع تبلیغ نویسیتون باید دقیقا این دو مدل کسب و کارو بشناسید و…